PB, IZSI, OS, OR - przygotowanie dokumentacji + szkolenie personelu w przedsiębiorstwie

 
Firma Perfect Team działa na styku branż medycznej i informatycznej, prowadząc wdrożenia, szkolenia oraz konsultacje z obsługi komputerów i oprogramowania przeznaczonego dla podmiotów leczniczych. Zajmując się kompleksową informatyzacją przychodni (sieci i sprzęt komputerowy), wdrażaniem oprogramowania i szkoleniami personelu oraz opieką informatyczną zapewniającą Państwu bezpieczeństwo i niezawodność pracy.  Firma Perfect Team jest Autoryzowanym Złotym Partnerem firmy Ericsson, twórcy oprogramowania drEryk.
 
Przedstawiam Państwu ofertę przygotowania pełnej dokumentacji ochrony danych osobowych, w ramach której zobowiązuje się do:
 
  Przeprowadzenia audytu dotyczącego ochrony danych osobowych, przedstawienia wyników oraz zaleceń dotyczących ochrony danych osobowych;

  Przygotowania, wdrożenia i aktualizacji obowiązującej dokumentacji, w tym Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Oceny Skutków i Oceny Ryzyka, regulaminów, umów,   oświadczeń, protokołów oraz upoważnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracowników, umowy o   udostępnienie danych osobowych dla podmiotów współpracujących np. laboratoriów medycznych, protokół zniszczenia danych, protokół dot. postępowania w przypadku incydentu dot.  ochrony danych osobowych).

  Szkolenie z zakresu danych osobowych, przeprowadzone pod kątem zdefiniowanej dokumentacji.
 
W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pod nr tel. 504-419-940, lub mailowo na adres p.pietnoczka@wp.pl.
 
                                                                                      Z wyrazami szacunku  
                                                                                  Zespół Perfect Team

Polityka Bezpieczeństwa

Copyright ©2017 Perfect Team, All Rights Reserved.