Rozliczenia z NFZ

W związku z ciągłymi zmianami w systemach informatycznych używanych przez Państwa jednostkę i coraz większą ilością zadań, brakiem czasu na ciągłe pilnowanie systemów pod względem poprawności działania, aktualizacji oraz archiwizacji itp.
Proponujemy Państwu nasze rozwiązania, nasze wieloletnie doświadczenie aby Państwa raporty trafiały na czas do NFZ, a kontrakt był rozliczany w 100%.

 1. Sprawozdawczość do NFZ
 • Raporty rozliczeniowe, deklaracji POZ.
 • Rachunki refundacyjne (rachunki, korekty, wystawianie, generacja, wydruk).
 • Raporty zbiorcze wysyłane do NFZ (miesięczne oraz kwartalne).

2. Rozliczanie umów z NFZ

 • Generacja wszelkich raportów sprawozdawczych do i z NFZ, takich jak: PZX, PDX, SWX, SWZ, RFX, RZR, PZR, PZW.
 • Pobieranie raportów zwrotnych z portalu SZOI.
 • Poprawa błędnych pozycji zakwestionowanych przez NFZ, rozliczenia podpisanych umów z NFZ.
 • Zaczytywanie nowych umów na początku roku oraz przydział produktów kontraktowych.
 • Zmiany w umowach, poprawki, dopisywanie personelu, zmiana personelu.
 • Pomoc w przygotowaniu sprawozdań do GUS.

3. Konfiguracja oprogramowania drEryk

 • Elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA.
 • Informatyzacja podmiotów leczniczych.
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna.
 • Formularze wydruku (dodawanie nowych, poprawa obecnych).
 • Wdrożenie – uruchomienie nowej bazy danych wraz z konfiguracją wybranych funkcjonalności.
 • Instalacja dodatkowych stanowisk.
 • Wczytywanie aktualizacji drEryk.
 • Automatyczne kopie bezpieczeństwa bazy danych.
 • Rozwiązywanie napotkanych problemów z bazą danych, programem, czy też z NFZ.

4. Serwis sprzętu komputerowego

 • Diagnostyka i usuwanie awarii sprzętu komputerowego.
 • Doradztwo w doborze i wymiana sprzętu na nowy (z przeniesieniem danych Klienta).
 • Oprogramowanie antywirusowe.
 • Budowa bądź rozbudowa sieci komputerowej.