Outsourcing – funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Zaufało nam już wiele firm i powierzyło Outsourcing IOD. Świadczymy usługę Outsourcing IOD zarówno dla większych, jak i mniejszych podmiotów. W ramach usługi zobowiązujemy się do m. in. do:  

  • Przeprowadzenia oceny skutków/oceny ryzyka dotyczącego ochrony danych osobowych, przedstawienia wyników oraz zaleceń dotyczących ochrony danych osobowych;
  • Przygotowania, wdrożenia i aktualizacji obowiązkowej dokumentacji, w tym Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, regulaminów, umów, oświadczeń, protokołów oraz upoważnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracowników, umowy o  udostępnienie danych osobowych dla podmiotów współpracujących np. laboratoriów medycznych, protokół zniszczenia danych, protokół dot. postępowania w przypadku incydentu dot. ochrony danych osobowych).  

  • Szkolenie personelu firmy z zakresu danych osobowych, przeprowadzone pod kątem zdefiniowanej Polityki Bezpieczeństwa.
  • Reprezentowanie zleceniodawcy w zakresie kontaktów z GIODO oraz podmiotami zewnętrznymi, także w zakresie kontroli.
  • Wsparcie w przypadku incydentów dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Bieżące doradztwo z zakresu przepisów danych osobowych